0 Kundvagn
Lagd i kundvagn
  Du har produkter i din kundvagn
  Du har 1 produkt i din kundvagn
  Totalt
  Kassa Fortsätt handla

  VI ERBJUDER FRI FRAKT PÅ ALLA SKOR. SE NEDAN FÖR DETALJERAD INFO.

   

  1. ALLMÄNT

  2. BESTÄLLNING

  3. PRISER

  4. BETALNING

  5. VERKSTÄLLANDE

  6. LEVERANS

  7. ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER

  8. REKLAMATION OCH GARANTI

  9. FÖRBEHÅLL

  10. ANSVARSBEFRIELSE

  11. INTEGRITETSPOLICY

  12. ÖVRIGT

   

  1. ALLMÄNT
  Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter från Skofabriken Kavat AB (organisationsnummer: 556736-4814) (”Kavat”) via Internet (distanshandel). Kavat är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år.


  2. BESTÄLLNING

  På www.kavat.se lägger du enkelt din beställning, Kavat tar emot din beställning när du fullgjort betalning. När Kavat har mottagit din beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress som du angav när du beställde.

  Bindande avtal om köp av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet med orderbekräftelse till dig. Köpvillkor specificerade på denna sida utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på Kavat att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi erbjuda en alternativ lösning eller kreditera din order. 


  3. PRISER

  Samtliga priser är angivna i SEK (eller EURO om detta är valt) och inkluderar gällande svensk moms, för närvarande 25%. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms. 

  Avgift för outhämtad försändelse
  Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp.


  4. BETALNING

  Vi tar i nuläget endast emot kortbetalningar via certifierade betaltjänsten Stripe från ett antal olika kortutgivare. Stripe är en av världens största onlinebetallösningar och är sömlöst integrerad med vår sajt. Vid betalning med kontokort (VISA eller Mastercard) tillkommer inga avgifter. Totalbeloppet dras från kontot direkt efter köpet slutförts, även om inte varorna levereras direkt, vid t ex slutförsäljning. Vi förbehåller oss rätten att inte hantera beställningar gjorda med kreditkort om vi anser oss ha rimliga skäl till det. Ordern tas då bort och ordersumman återbetalas.

  Följande kort godtas vid utcheckning:
  VISA
  MasterCard
  American Express (Amex)


  5. VERKSTÄLLANDE

  Kavat påbörjar verkställande av Avtalet när du som kund får e-postmeddelande med orderbekräftelse. Kavat har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter till närmaste postombud enligt angiven postadress. Fullgörande från dig som kund har skett när du erlagt full betalning och hämtat ut din försändelse.


  6. LEVERANS

  Leveranser sker med POSTEN och levereras till närmaste postombud. Kavat skickar beställningar under helgfria vardagar.

  För leveranser inom Sverige:
  Vid order över 200 SEK tillkommer ingen frakt.
  Vid order under 200 SEK tillkommer en fraktavgift på 50 SEK

  Leveranstid:
  Vi försöker alltid skicka din beställning inom 5 arbetsdagar. Vid tillfällig slutförsäljning skickas varorna så snart de åter finns på lager. Vid total slutförsäljning meddelas detta via mail.

  Försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Kavat och som kund blir du då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr inklusive moms. 


  7. ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER

  Returrätten gäller i 14 dagar från det att du hämtat ut dina skor från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 14 dagar från uthämtningen. Skorna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande påse som skorna anlände i så ser vi till att du får dina pengar tillbaka så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.

  Enligt Distans- och hemförsäljningslagen är ångerfristen 14 dagar. Det betyder att du enligt lag har rätt att ångra ditt köp och skicka tillbaka varan eller meddela oss om att du tänker returnera varan inom 14 dagar från det att du tagit emot din vara. För att utnyttja ångerrätten behöver du returnera eller informera oss om att du kommer att returnera varan inom 14 dagar från det att du mottagit den samt att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att frånträda ångerrätten genom att lämna eller sända oss ett meddelande om detta inom ångerfristen (2 kap. 9 § och 13 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Därefter är du skyldig att återsända varan till oss.

  Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel inte omfattas av ångerrätten.

  Byte
  Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera byten. Vill du byta en vara, exempelvis till en annan storlek eller färg gör du det enkelt genom att returnera varan till oss och beställa en ny www.kavat.com.

  Returer
  Vid retur av produkter till Kavat skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Kavat kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Kavat bär du som kund också ansvaret för skadan.

  Vid återsändande av produkter till Kavat är du ansvarig för att produkterna når Kavat i oskadat skick. 


  8. REKLAMATION OCH GARANTI

  Reklamationsrätt
  Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Kavat eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

  Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Kavat rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Kavat. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

  Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden

  E-post: support@kavat.com

  Kavat ska alltid kontaktas innan produkterna returneras.


  9. FÖRBEHÅLL

  Hävningsförbehåll
  Kavat förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på Kavat.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat.

  Ändringsförbehåll
  Kavat förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på Kavat.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan Kavat och kund.

  Ansvarsförbehåll
  Kavat skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, Kavats verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

  Slutförsäljning
  Vi reserverar oss för slutförsäljning. Ibland händer det att en vara tagit slut på lager pga lagersaldofel. Om detta skulle ske informeras kunden via mejl. 


  10. ANSVARSBEFRIELSE

  Force Majeure
  I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Kavats kontroll och som Kavat inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Kavat ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska Kavat inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

  Externa länkar
  Kavat ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på Kavat.com.

  Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
  Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har Kavat rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat.

  Reservation för leveransförsening utanför Kavats kontroll
  Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom Kavats kontroll, ska Kavat inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat såvida inte annat särskilt avtalats mellan Kavat och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.


  11. INTEGRITETSPOLICY

  Denna policy handlar om hur Skofabriken Kavat med organisationsnummer 556736-4814 hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. 

  Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
  Skofabriken Kavat AB, Box 101, 692 22 Kumla, finance@kavat.com, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

  När behandlar vi dina personuppgifter?
  Skofabriken Kavat samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du skall kunna handla varor/tjänster eller kontakta oss vid exempelvis service. Om du registerar dig som kund hos Skofabriken Kavat så behandlar vi information såsom köphistorik. 

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
  De personuppgifter som Skofabriken Kavat samlar in om dig i egenskap av kund och behandlar är följande:

  • Namn och personnummer eller organisationsnummer.
  • Telefonnummer och E-post
  • Adress
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • Kontoinformation
  • Köphistorik

  För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?
  Skofabriken Kavat behandlar dina personuppgifter för att kunna:

  • Genomföra och upprätthålla våra förpliktelser och åtaganden till dig som kund vid köp, fakturering, kundtjänstärenden och serviceärenden
  • Tillhandahålla våra tjänster och hantera kundrelationen
  • Ge dig erbjudanden och information via nyhetsbrev och hemsida
  • Erbjuda dig olika betalningslösningar
  • Följa rådande lagstiftning såsom bokföringslagen

  Laglig grund för behandling
  Skofabriken Kavat behandlar dina personuppgifter i enighet med rådande lagstiftning och vi gör det när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när det finns andra legitima skäl för att behandla personuppgifter. Det kan handla om nyhetsbrevsutskick eller erbjudanden via hemsidan till exempel. I den händelse Skofabriken Kavat skulle behandla dina personuppgifter som enligt rådande lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar denna informationsbehandling.

  Hur länge sparas dina personuppgifter?
  Skofabriken Kavat sparar dina personuppgifter så länge som dessa krävs för att vi ska kunna fullfölja uppgiften som uppgifterna samlats in för. Skofabriken sparar uppgifter så länge som rådande lagstiftning kräver det. Skofabriken kan också komma att spara uppgifterna för att kunna bevaka rättsliga intressen, exempelvis under en juridisk process.

  Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
  Skofabriken Kavat kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part så som leverantörer av kort- och kommunikationstjänster samt till kreditupplysningsföretag vid ansökan om kredit vid köp. Skofabriken kan komma lämna ut personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa rådande lagar eller myndighetskrav, för att tillvarata Skofabriken Kavats juridiska intressen eller för att förhindra bedrägerier. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Det står Skofabriken Kavat fritt att närsomhelst ändra denna integritetspolicy. Vi kommer då att i god tid meddela detta och du har då rätt att säga upp avtalet om du inte godtar ändringen.

  Säkerhet till skydd för personuppgifter
  Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss och vi har därför vidtagit åtgärder för att skydda dessa. Skofabriken Kavat är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enighet med rådande lagstiftning. Skofabriken kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, komplettera eller avidentifiera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

  Rätt att begära ut din personuppgiftsinformation
  Du kan kostnadsfritt begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat om dig.

  Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

  Du kan begära att få dina uppgifter raderade eller anonymiserade om Skofabriken inte längre är skyldiga att behålla dem för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagar och myndighetskrav som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Exempel på detta kan vara bokförings- eller skattelagstiftning. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta oss 

  Skofabriken Kavat AB
  Radiogatan 2
  Box 101
  692 22 Kumla 

  E-post: finance@kavat.com
  Tel: 019-58 73 30


  12. ÖVRIGT

  Informationens syfte
  All information på Kavat.com, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Kavat ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

  Falska beställningar och bedrägeri
  Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. IP-nummer loggas.

  Tvist
  Kavat följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.


  För övriga frågor gällande dessa köpvillkor vänligen kontakta oss på: support@kavat.com.