#YesKAVAT

En bild säger mer än tusen ord


Vi blir väldigt glada när vi ser KAVAT skor på fötterna. Speciellt om bilden är tagna i naturliga miljöer. Det händer att vi vill använda dessa bilder i vår kommunkation. Exempelvis på vår hemsida, sociala medier eller mailutskick. Självklart hänvisar vi till upphovsmannen/kvinna.

Om du svarar på vår förfrågan med #YesKAVAT då godkänner du följande:

Samtycker du till att Skofabriken KAVAT AB (556736-4814) härefter ”KAVAT” en icke-exklusiv, royaltyfri, global licens att använda alla foton och rörligt innehåll för vilka du har svarat #yesKAVAT, härefter ”Foto/Film", i företagets marknadsföring och/eller inklusive onlinebutiken, e-post, sociala medier och andra former av kundkommunikation. KAVAT får efter eget gottfinnande använda, reproducera, distribuera, kombinera med andra material, ändra och/eller redigera foto/film.

Du försäkrar att (1) du äger alla rättigheter till foto/film, (2) du har medgivande från den eller de eventuella människorna som förekommer i dina foto/film att samtycka till rättigheterna till detta material och (3) KAVATs användning av dina foto/film inte utgör någon överträdelse av rättigheterna hos en eventuell tredje part eller lagbrott. Du befriar här med KAVAT från alla krav att ersätta dig för användningen av foto/film och eventuella immateriella rättigheter gällande detta material i samband med den ovannämnda användningen; och du befriar KAVAT från och beviljar att friskriva KAVAT och alla personer som agerar på KAVAT's vägnad från alla anspråk, krav och allt ansvar av alla slag i samband med den ovan beskrivna användningen av dina foto/film.

Följ oss på Instagram