EU Ecolabel

 


EU Ecolabel hjälper dig att identifiera produkter och tjänster som har reducerad miljöpåverkan genom hela livscykeln. Från material och under hela produktionskedjan, när produkten används och när den blir till avfall. EU Ecolabel är en miljömärkning som är erkänd i hela Europa och är EU:s officiella miljömärke. I dag har vi på Kavat över 50 modeller som certifierats med denna miljömärkning. Till EU Ecolabel.

EU Ecolabel är en miljömärkning som är erkänd i hela Europa och är EU:s officiella miljömärke. Märkningen tar hänsyn till produktens hela livscykel. Material och substanser som används granskas, likväl som produktens hållbarhet. 

EU Ecolabel är en frivillig märkning, vilket betyder att producenter, importörer och återförsäljare kan ansöka om att få använda märkningen. Kriterierna för EU Ecolabel fastställs genom en förordning av Europaparlamentet och Europeiska rådet. 

I dag har Kavat över 50 modeller som certifierats med denna miljömärkning.

Livscykeln hos en produkt börjar vid framställningen av råmaterialen, så som exempelvis bomull eller läder. Cykeln fortsätter genom tillverkning, paketering, distribution, användning och når slutligen stadiet då produkten blir kasserad eller återvunnen. 

Vid framtagningen av kriterier för EU Ecolabel ligger fokus på de stadier då produkten bidrar till störst miljöpåverkan, vilket skiljer sig mellan olika produkter. I livscykeln av exempelvis en sko förekommer en stor del av miljöpåverkan under garvningen, färgningen eller blekningen av läder och texilier. 

Kriterierna för skor är därför utvecklade av experter för att säkerställa att de miljöskadliga faktorerna i produktionen är minimerade. För att en sko ska kunna erhålla märkningen EU Ecolabel-cerifieringen krävs att den har testats för mer än 200 olika kemiska substanser. 


Följ oss på Instagram