Villkor och regler

Även om vi är flexibla, behöver vi grundregler

I texten nedan kan du läsa våra fullständiga villkor, men här är en kort summering av det finstilta: Vi har dessa villkor uppsatta för att optimera samarbetet mellan oss, samt att på ett transparent sätt berätta vad du kan förvänta dig ifrån oss. Dessa villkor uppdateras från tid till och annan, därför är det viktigt att du läser igenom dessa innan du handlar.

1. ALLMÄNT
Dessa allmänna villkor gäller vid köp av produkter från Skofabriken Kavat AB (organisationsnummer: 556736-4814) (”Kavat”) via Internet (distanshandel). Kavat är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år.


2. BESTÄLLNING
På www.kavat.se lägger du enkelt din beställning, Kavat tar emot din beställning när du fullgjort betalning. När Kavat har mottagit din beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress som du angav när du beställde.


Bindande avtal om köp av produkt uppkommer i och med att vi skickar e-postmeddelandet med orderbekräftelse till dig. Köpvillkor specificerade på denna sida utgör del av Avtalet. Om det skulle vara omöjligt för oss på Kavat att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi erbjuda en alternativ lösning eller kreditera din order.


3. PRISER
Samtliga priser är angivna i SEK (eller EURO om detta är valt) och inkluderar gällande svensk moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar på grund av ändrad moms.


Avgift för outhämtad försändelse
Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar vi en avgift om 200 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att vi ska kunna täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer. Notera att om du inte tar emot eller hämtar ut en försändelse räknas det inte som att du har meddelat att du ångrat ditt köp.


4. BETALNING
Vi tar i emot kortbetalningar och fakturaköp via certifierade betaltjänsten Klarna. Klarna är en av världens största onlinebetallösningar och är sömnlöst integrerad med vår sajt. Vi förbehåller oss rätten att inte hantera beställningar gjorda med kreditkort om vi anser oss ha rimliga skäl till det. Ordern tas då bort och ordersumman återbetalas och/eller fakturan makuleras.


Läs mer om Klarna's fullständiga villkor här: www.klarna.com/se/villkor/.


5. VERKSTÄLLANDE
Kavat påbörjar verkställande av Avtalet när du som kund får e-postmeddelande med orderbekräftelse. Kavat har fullgjort sin del av Avtalet när du fått fullständig leverans av beställda produkter till närmaste postombud enligt angiven postadress. Fullgörande från dig som kund har skett när du erlagt full betalning och hämtat ut din försändelse.


6. LEVERANS
Leveranser sker med PostNord och levereras till närmaste postombud. Kavat skickar beställningar under helgfria vardagar.

För leveranser inom Sverige:
Vid order över 400 SEK tillkommer ingen frakt.
Vid order under 400 SEK tillkommer en fraktavgift på 50 SEK


Leveranstid:
Vi försöker alltid skicka din beställning inom 1-2 arbetsdagar. Vid tillfällig slutförsäljning skickas varorna så snart de åter finns på lager. Vid total slutförsäljning meddelas detta via mail.


Försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar från aviseringsdatum. Outhämtade försändelser återsänds till Kavat och som kund blir du då debiterad en återhämtningsavgift om 200 kr inklusive moms.


7. ÅNGERRÄTT, BYTE & RETURER
Returrätten gäller i 30 dagar från det att du hämtat ut dina skor från postombudet, vilket innebär att returen ska ha skickats inom 30 dagar från uthämtningen. Skorna ska skickas tillbaka i oförändrat skick i originalförpackning och i samma eller liknande påse som skorna anlände i. KAVAT kommer återbetala och/eller makulera fakturan så fort som möjligt och allra senast 14 dagar efter vi mottagit returen. Observera att presentkort ej är returnerbara.


Enligt Distans- och hemförsäljningslagen är ångerfristen 14 dagar. Det betyder att du enligt lag har rätt att ångra ditt köp och skicka tillbaka varan eller meddela oss om att du tänker returnera varan inom 14 dagar från det att du tagit emot din vara. För att utnyttja ångerrätten behöver du returnera eller informera oss om att du kommer att returnera varan inom 14 dagar från det att du mottagit den samt att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att frånträda ångerrätten genom att lämna eller sända oss ett meddelande om detta inom ångerfristen (2 kap. 9 § och 13 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Därefter är du skyldig att återsända varan till oss.


Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskilt prägel inte omfattas av ångerrätten.

Retur
Vi rekommenderar att du använder den förtryckta returfraktsedeln som medföljer. Vi tar då ut en fast fraktavgift på 69kr och paketet blir även spårbart. Avgiften på 69kr dras av från summan på den/de returnerade varorna så snart returen är mottagen och hanterad. Har du valt faktura som betalningsalternativ så återbetalas summan för artiklarna som returneras och fakturabeloppet ändras till 69kr.

Väljer du att inte utnyttja den bifogade returfraktsedeln och istället skickar varorna med eget fraktsätt, återbetalas hela summan för det som returneras när paketet når oss.
Du som avsändare ansvarar för paketet till att det har anlänt hos oss, vi rekommenderar därför att skicka med spårbart fraktsätt.


Vid en godkänd reklamation står Kavat för returfrakten.


Vid retur av produkter till Kavat skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Kavat kräver därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig i den mån emballaget är oskadat. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Kavat bär du som kund också ansvaret för skadan.


Vid återsändande av produkter till Kavat är du ansvarig för att produkterna når Kavat i oskadat skick.


8. REKLAMATION OCH GARANTI


Reklamationsrätt
Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Kavat eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.


Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Kavat rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Kavat. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktigt.


Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: support@kavat.com

Kavat ska alltid kontaktas innan produkterna returneras.


9. FÖRBEHÅLL

Hävningsförbehåll
Kavat förbehåller sig rätten att häva Avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på Kavat.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat.


Ändringsförbehåll
Kavat förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.kavat.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan Kavat och kund.


Ansvarsförbehåll
Kavat skall anses befriad från alla förpliktelser enligt Avtalet om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför Avtalet, Kavats verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.


Slutförsäljning
Vi reserverar oss för slutförsäljning. Ibland händer det att en vara tagit slut på lager pga lagersaldofel. Om detta skulle ske informeras kunden via mejl.


10. ANSVARSBEFRIELSE


Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Kavats kontroll och som Kavat inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Kavat ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt Avtalet eller frånträda sina skyldigheter i Avtalet. Vid sådan händelse ska Kavat inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.


Externa länkar
Kavat ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.kavat.se.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för Avtalet, har Kavat rätt att häva Avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat.


Reservation för leveransförsening utanför Kavats kontroll
Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom Kavats kontroll, ska Kavat inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Kavat såvida inte annat särskilt avtalats mellan Kavat och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.


11. INTEGRITETSPOLICY


Denna policy handlar om hur Skofabriken Kavat med organisationsnummer 556736-4814 hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.


Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
Skofabriken Kavat AB, Box 101, 692 22 Kumla, finance@kavat.com, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att detta sker i enlighet med gällande lagstiftning.


När behandlar vi dina personuppgifter?
Skofabriken Kavat samlar in och behandlar dina personuppgifter för att du skall kunna handla varor/tjänster eller kontakta oss vid exempelvis service. Om du registerar dig som kund hos Skofabriken Kavat så behandlar vi information såsom köphistorik.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter som Skofabriken Kavat samlar in om dig i egenskap av kund och behandlar är följande:
Namn och personnummer eller organisationsnummer.


Telefonnummer och E-post
Adress
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Kontoinformation
Köphistorik


För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?
Skofabriken Kavat behandlar dina personuppgifter för att kunna:


Genomföra och upprätthålla våra förpliktelser och åtaganden till dig som kund vid köp, fakturering, kundtjänstärenden och serviceärenden
Tillhandahålla våra tjänster och hantera kundrelationen
Ge dig erbjudanden och information via nyhetsbrev och hemsida
Erbjuda dig olika betalningslösningar
Följa rådande lagstiftning såsom bokföringslagen


Laglig grund för behandling
Skofabriken Kavat behandlar dina personuppgifter i enighet med rådande lagstiftning och vi gör det när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när det finns andra legitima skäl för att behandla personuppgifter. Det kan handla om nyhetsbrevsutskick eller erbjudanden via hemsidan till exempel. I den händelse Skofabriken Kavat skulle behandla dina personuppgifter som enligt rådande lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar denna informationsbehandling.


Hur länge sparas dina personuppgifter?
Skofabriken Kavat sparar dina personuppgifter så länge som dessa krävs för att vi ska kunna fullfölja uppgiften som uppgifterna samlats in för. Skofabriken sparar uppgifter så länge som rådande lagstiftning kräver det. Skofabriken kan också komma att spara uppgifterna för att kunna bevaka rättsliga intressen, exempelvis under en juridisk process.


Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Skofabriken Kavat kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part så som leverantörer av kort- och kommunikationstjänster samt till kreditupplysningsföretag vid ansökan om kredit vid köp. Skofabriken kan komma lämna ut personuppgifter om detta är nödvändigt för att följa rådande lagar eller myndighetskrav, för att tillvarata Skofabriken Kavats juridiska intressen eller för att förhindra bedrägerier. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Det står Skofabriken Kavat fritt att närsomhelst ändra denna integritetspolicy. Vi kommer då att i god tid meddela detta och du har då rätt att säga upp avtalet om du inte godtar ändringen.


Säkerhet till skydd för personuppgifter
Säkerheten kring dina personuppgifter är viktig för oss och vi har därför vidtagit åtgärder för att skydda dessa. Skofabriken Kavat är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enighet med rådande lagstiftning. Skofabriken kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta, komplettera eller avidentifiera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, missvisande eller ofullständiga.


Rätt att begära ut din personuppgiftsinformation
Du kan kostnadsfritt begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har sparat om dig.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Du kan begära att få dina uppgifter raderade eller anonymiserade om Skofabriken inte längre är skyldiga att behålla dem för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagar och myndighetskrav som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Exempel på detta kan vara bokförings- eller skattelagstiftning. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Skofabriken Kavat AB
Radiogatan 2
692 71 Kumla 

E-post: finance@kavat.com
Tel: 019-58 73 30


12. ÖVRIGT


Informationens syfte
All information på www.kavat.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Kavat ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.


Falska beställningar och bedrägeri
Alla bedrägerier och falska beställningar polisanmäls. IP-nummer loggas.


Tvist
Kavat följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
För frågor eller funderingar gällande våra villkor kontakta support@kavat.com.

Dela dina ögonblick i dina favorit skor!